close Warning: Can't synchronize with repository "(default)" (/data/svn does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.

Opened 4 months ago

#321 new bug

Agario Play

Reported by: anonymous Owned by: thomas
Priority: major Component: Desktop
Version: 7.5 (Verona) Keywords:
Cc:

Description

Agar.io is vaak het spel wanneer de meeste mensen denken aan bij het zoeken op basis van scannergebaseerde games. In dit MMO-actiespel behandelen spelers de besturing van een cirkelvormige cel die proberen kleinere statische cellen te consumeren. Andere spelers regelen de concurrerende cellen die u moet concurreren om voedsel - en als de cellen groter zijn dan de uwe, krijgt u het risico het voedsel te zijn als ze u vangen. Dit is de plaats waar banen interessant zijn: hoe meer je je cel bent, hoe lang je bewegen.
Dus wat doe je als je te klein bent om de cellen te consumeren, maar het is te klein om alles zichtbaar te absorberen? De cellen zijn verdeeld in twee wanneer ze de spelers willen beheersen en twee afzonderlijke cellen krijgen. Elke cel kan tot vier keer worden onderverdeeld en kunnen spelers aan de definitieve dood ontsnappen bij het omgaan met een gigantische vijand. Agario, evenals vijf unieke multiplayer-modi, evenals het zeer verslavende spel, maakt het een van de beste IO-games.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.